Go podle Příkladů: Zavírání kanálů

Zavírání kanálu indikuje že do něho nebude poslána žádná další zpráva. To se hodí pro oznámení o ukončení komunikace příjemcům kanálů.

package main
import "fmt"

V tomto příkladu použijeme kanál jobs pro komunikaci práce k provedení z gorutiny main() do pracovní gorutiny. Když už pro pracovníka nemáme žádnou další práci, zavřeme kanál jobs.

func main() {
  jobs := make(chan int, 5)
  done := make(chan bool)

Tady je pracovní gorutina. Bude opakovaně přijímat z jobs pomocí j, more := <-jobs. V této speciální 2-hodnotové formě příjmu, hodnota more bude false když byl jobs zavřen a všechny hodnoty v kanálu byly už přijaty. Používáme to pro oznámení do done když jsme zpracovali všechnu naši práci.

  go func() {
    for {
      j, more := <-jobs
      if more {
        fmt.Println("přijal práci", j)
      } else {
        fmt.Println("přijal všechny práce")
        done <- true
        return
      }
    }
  }()

Toto pošle 3 práce pracovníkovi přes kanál jobs a poté ho uzavře.

  for j := 1; j <= 3; j++ {
    jobs <- j
    fmt.Println("poslal práci", j)
  }
  close(jobs)
  fmt.Println("poslal všechny práce")

Zde čekáme na pracovníka s použitím synchronizace kterou jsme viděli dříve.

  <-done
}
$ go run closing-channels.go 
poslal práci 1
poslal práci 2
poslal práci 3
poslal všechny práce
přijal práci 1
přijal práci 2
přijal práci 3
přijal všechny práce

Myšlenka zavírání kanálů nás přirozene vede k našemu dalšímu příkladu: iterování kanálů pomocí range.

Další příklad: Iterování kanálů pomocí range.